Điều Khoản Sử Dụng

1. Chấp Nhận Điều Khoản:

Bằng cách sử dụng trang web hoặc các dịch vụ của ECV SOLUTIONS, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức.

2. Quyền Sở Hữu:

ECV SOLUTIONS giữ quyền sở hữu toàn bộ nội dung trên trang web, ứng dụng, và dịch vụ của mình, bao gồm cả nội dung đồ họa, văn bản, mã nguồn, và dữ liệu khác.

3. Sử Dụng Dịch Vụ:

Bạn cam kết sử dụng các dịch vụ của chúng tôi chỉ cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ luật pháp nào. Bạn không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi để gửi hoặc phổ biến bất kỳ nội dung có thể xem là bất hợp pháp, đe dọa, phỉ báng, hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

4. Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của mình. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng không có hệ thống nào là hoàn toàn an toàn, và chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc hủy hoại một cách trái phép.

5. Giới Hạn Trách Nhiệm:

ECV SOLUTIONS không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

6. Thay Đổi Điều Khoản:

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi bất kỳ điều khoản nào trong trang này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau các thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Cảm ơn bạn đã đọc và chấp nhận các điều khoản của ECV SOLUTIONS. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng bạn trên hành trình sáng tạo và phát triển.