Chính Sách Bảo Mật & Quyền Riêng Tư

1. Tầm Nhìn và Cam Kết:

ECV SOLUTIONS cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và thông tin cá nhân một cách nghiêm túc. Chúng tôi tin rằng sự tin tưởng bạn đặt vào chúng tôi là cực kỳ quan trọng và chúng tôi sẽ luôn duy trì một mức cao nhất về bảo mật thông tin.

2. Thu Thập Thông Tin:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn tương tác với trang web, ứng dụng hoặc khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin tài khoản khác. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ và đáp ứng các yêu cầu của bạn.

3. Sử Dụng Thông Tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và tối ưu hóa các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu. Thông tin này cũng có thể được sử dụng để thông báo về các cập nhật, sự kiện, và các cơ hội mới mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm.

4. Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh vật lý, kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạc hậu, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy hoại. Hệ thống bảo mật của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn ngành và được đánh giá định kỳ để đảm bảo tính hiệu quả.

5. Chia Sẻ Thông Tin:

Chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng từ phía bạn, trừ khi cần thiết để thực hiện dịch vụ bạn yêu cầu hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

6. Quyền Lực Kiểm Soát và Cập Nhật Thông Tin:

Bạn có quyền lực kiểm soát thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected].

7. Thay Đổi Chính Sách:

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bạn nên xem lại định kỳ để cập nhật với những thay đổi mới nhất.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của ECV SOLUTIONS. Chúng tôi cam kết duy trì một môi trường an toàn và tin cậy cho thông tin cá nhân của bạn.